محبوب ترین اسب نژاد انتظار می رود

گفته می شود که یک اسب که یک الگوی پائین را در خارج از پیاده روی عادی اجرا می کند، گفتگوی صریح / تنه زدن، قبر / تپه است. یک اسب که فضاهای تک، دامنه، سرعت، جابجایی و یا پیاده روی یا رکورد در حال اجرا است، "قدم زدن" است.

بیش از سی مختلف نژاد اسب وجود دارد که فراتر از راه رفتن ، سرنگ و قبر ساده است که ما به طور معمول می بینیم. نژادهای گاه به نظر می رسد بعید به نظر می رسد، گرچه در یک زمان، آنها ممکن است در حقیقت عادی باشند. علاقه ی تازه ای به نژادهای انتظار وجود دارد. بعضی از افراد مبتلا به بدبختی به راحتی می توانند سوار شوند. برخی حتی می توانند این جنبش را به مشکلات عقب خود کمک کنند. بعضی از مردم به این واقعیت جذب شده اند که آنها سوار صاف هستند. دیگران جذابیت خود را نشان می دهند.

بیشتر اسب های منتظر به دنیا می آیند با توانایی مسافرت با قدم زدن چهار نفره علاوه بر سه پایه. این یک ویژگی ارثی است. برخی از اسبها ممکن است برای راه رفتن آموزش ببینند، گرچه ترجیح میدهند به طور طبیعی در راه رفتن، راهپیمایی و قورباغه سفر کنند. در اینجا نگاهی به نژادهای محبوب منتخب می بینیم.