مدافع مدال المپیک سوارکاری

رقبا برتر رقابت های المپیک سوارکاری

سواران در میان آخرین محصولات متعلق به Equestrians المپیک چه کسانی هستند؟ در اینجا نگاهی به رقبای برتر المپیک سوارکاری از دهه گذشته.