مرجان های نرم افزاری آسان برای تانک ریف شما

مرجان های نرم نرم برای هر صاحب صخره ای و مرجان های شروع کننده ایده آل برای مبتدی ها

در اینجا لیستی از مرجان های زیبا و زنده زندگی می کنند که بعضی از ساده ترین ها برای مراقبت از آکواریوم های ریف است. این گونه های مرتفع انتخاب آسان گونه های مرجانی آسان انتخاب خوبی برای هر دروازه بان صخره ای هستند، اما برای شروع های اولیه ایده آل هستند. آنها انواع مختلفی هستند که به طور معمول برای زندگی آکواریوم سازگار هستند و نیازی به نور شدید ندارند. در واقع، تقریبا تمام این مرجان ها در نور کم و متوسط ​​و حرکات آب و یا شرایط مشابه مخزن صخره ای بهتر عمل می کنند. از آنجایی که اکثر این مرجان ها بخش قابل توجهی از تغذیه خود را از طریق جذب مواد مغذی از آب دریافت می کنند، در شرایط آب و هوایی کمتر از آب کامل رشد می کنند.