قبل از خرید نورپردازی تانک ریف

اکثر تازه کارها و بسیاری از آکواریوم های دریای آبریزشان با تمایل به شروع یک مخزن مرجانی یا ارتقاء Fish Only یا Fish فقط با مخزن زنده راک به یک مخزن آبجو هستند زیرا آنها الزامات نورپردازی مرجان ها را درک نمی کنند و معتقدند قیمت بالای مخزن صخره ای روشنایی از دسترس آنها نیست. در اینجا یک توضیح ساده درباره میزان نورپردازی مورد نیاز برای آکواریوم های صخره ای خود و اطلاعات قیمت گذاری آسان است.