مسواک میلوئونسفالیت یا EPM

درباره EPM یا میلوئنسفالیت پروتوزایی اسب در اسب سوار شوید

برای صاحب اسب، EPM یا مایونوسپالیت پروتوزوئای اسب یکی از بیماری های ترسناک است. واکسن وجود ندارد و اگر EPM در مراحل اولیه قرار نگیرد، شانس بهبودی کامل خوب نیست و بیماری می تواند مرگبار باشد. تشخیص می تواند دشوار باشد چرا که علائم EPM می تواند مانند سایر بیماری های عصبی شبیه باشد و می تواند به عنوان چیزی غیرمستقیم به عنوان سوءاستفاده شروع شود، که می تواند به مشکلات دیگری که کمتر بی خطر هستند، متهم شود. به همین دلیل مهم است که یاد بگیرند که کدام شاخص ها هستند، بنابراین اگر یک اسب دارای علایم باشد، تشخیص میلوئنسفالیت پروتوزوئای اسب را نادیده نگیرد.