مشکلات ادراری در گربه ها

چگونگی مقابله با نشانه گذاری ادرار، مسائل جعبه بستر و عفونت های ادراری

گربه ها به علت "مسائل ادراری" خود - پاشش، علامت گذاری، عفونت های دستگاه ادراری و مانع های مجرای ادراری شناخته شده است. این حوادث ممکن است یک بار یا چند بار رخ دهد، یک رویداد خاص یا مرتبط است. همیشه مهمترین مسئله پیشگیری از یک مشکل پزشکی قبل از اینکه گربه شما فقط "بد" باشد یا چیزی را ناراحت کند مهم است. انسداد ادرار مسئولیت انواع مختلف نشانه های رفتاری است و در صورت عدم درمان می تواند در 72 ساعت یا کمتر مرگ آور باشد، بنابراین معاینه دامپزشکی مهم تر است.