نشانه های اتصال تخم مرغ در پرندگان

یاد بگیرید که در جوجه ها چه چیزی را جستجو کنید

اتصال تخم مرغ زمانی اتفاق می افتد که یک تخم مرغ از طریق مرغ عبور نمیکند. این یک بیماری جدی و اغلب مرگبار است که بر پرندگان زن در سن پرورش موثر است.

این اغلب در پرندگان کوچکتر مانند پاراپیتس، کوکاتیل، پرندگان عصبانی، قناری ها و یخچال ها اتفاق می افتد. پرنده های جوان برای اولین بار و مرغ های بزرگتر آسیب پذیرتر به تخم مرغ هستند.

از آنجایی که برای مرغ های دارای تخم مرغ بسیار مهم است برای دریافت درمان سریع، صاحبان باید بدانند علائم و نشانه هایی که باید در حیوانات خانگی خود داشته باشند.

اگر بدون درمان باقی بماند، مرگ ممکن است در عرض چند ساعت رخ دهد، به ویژه برای کوچکترین پرندگان.

علائم

تشخیص نشانه های زودرس پیوند زدن تخمک کلید کلیدی برای بقا حیوان خانگی شما است. اگر هر یک از علائم زیر را مشاهده کنید، در اسرع وقت با دامپزشک دامپزشک تماس بگیرید. دامپزشک می تواند به درستی مشکل حیوان خانگی خود را تشخیص دهد و آن را در مسیر بهبود سریع قرار دهد.