همه چیز درباره سن اسب و طول عمر

اسب ها مانند افراد به لطف درک بهتر سلامت و مراقبت های پزشکی طول عمر بیشتری دارند. نه چندان دور، بیست و پنج ساله برای اسب قدیمی بود. امید به زندگی اسب افزایش یافته است، عمدتا به این دلیل که ما مراقبت از آنها را بهتر می کنیم. اکثر ما دوست داریم که اسباب بازی های اسباب ما تا زمانی که ممکن است با ما باقی بماند، و پرسش مشترک این است که "اسب من چقدر طول خواهد کشید". در اینجا حقایق در مورد سن اسبها و نحوه مراقبت از اسب خود برای طول عمر مطلوب وجود دارد.