10 فاکت در مورد فوالد

اطلاعات جالب در مورد فوایدی که نمی دانید

فصل Foaling یک زمان هیجان انگیز در اطراف هر پایدار است. اصطبل های اصلاح نژادی اغلب در طول زمان به زاد و ولد زیادی می روند. البته، صاحب خصوصی نیز خوشحال خواهد شد که علاوه بر خانواده های چهار پا خود را نیز به همراه خانواده های چهارساله خود، هنگامی که مرغ عزیزشان می میرند، خوشامد بگوید. در اینجا 10 واقعیت در مورد کرم هایی که ممکن است شناخته نشوند ندارید.