چه کاری را در مورد یخ زده ی حیوانات خانگی انجام دهید

چه نوع چاشنی و چگونگی درمان آنها

اگر موش حیوان خانگی شما خارش و خارش داشته باشد، ممکن است یک عفونت انگلی رایج به نام ویتامین داشته باشد. این کلمه وحشتناک است و احتمالا خارش شما را فقط در مورد آن فکر می کند، اما نگران نباشید، راه هایی وجود دارد که می توانید از این انگیزه های ناخوشایند جلوگیری کنید و با حیوان خانگی خود رفتار کنید. اگر شما می دانید چه کاری باید انجام دهید، یتیم های حیوانات خانگی را می توان با خیال راحت درمان کرد.