دوازده راه اسب شما می گوید شما دندان های خود را بررسی کرده اید

چگونه می دانید زمانی که اسب شما نیاز به بررسی دندان هایش دارد؟ اغلب آنها به ما می گویند، اما آن را به رفتار بد یا عجیب و غریب قرار می دهد. ما نظم و انضباط، یا ما قرار دادن یک گروه بینی به آن ذهن کمی ، یا ما بیت تغییر، قرار دادن در martingales یا کراوات پایین و یا دنده های دیگر طراحی شده برای نگه داشتن سر اسب خود را که در آن متعلق است. یا ما تغذیه یا سطل و یا سایر جنبه های محیط زیست خود را تغییر می دهیم. اما، اسب خود را می تواند رفتار و یا انجام کارهای عجیب و غریب به دلیل آن است که تجربه ناراحتی و درد. در حالت ایده آل، دندان های اسب خود را حداقل یک بار در سال باید توسط یک حرفه ای بررسی شود. در اینجا علائمی است که زمان آن است که با یک دندانپزشک اسب یا دامپزشک تماس بگیرید تا دندان های اسب خود را بررسی کنید، حتی اگر زمان کمتری از آن داشته باشید.