چگونه برای جلوگیری از حوادث گرم کننده آکواریوم

اجازه ندهید این اتفاق به شما افتد!

پیام زیر از یک خواننده دریافت شد:

امروز صبح به سمت مخزن حرکت کردیم و همه چیز را بر روی شکم گذاشتیم. ترموستات برای بخاری گیر کرده بود و دمای آب 92.6F بود.

پاسخ عمومی به این پیام "Everything Dead" که توسط Paul (psedio) در تالارهای گفتگو ارسال شده است یکی از غم و اندوه های بسیار است و ما موافق هستیم. این دلهره آور است که همه چیز را در مخزن خود از چیزی شبیه یک بخاری بخورید و از آنجا که این وضعیتی است که اتفاق می افتد، در اینجا چند چیز ساده برای انجام این کار می تواند جلوگیری از این نوع فاجعه را به شما برساند.

در نهایت یک بخاری با کیفیت (یا 2) به شما بسیار کمتر از یک (یا بیشتر) ماهی در مخزن شما هزینه می کند. این یک سرمایه گذاری ارزان است که به شما پول و ناامیدی زیادی را در دراز مدت صرفه جویی خواهد کرد.