لامپ های هالیدی آکواریوم آب شیرین بالا 6

چراغ های فلزی هالید به سرعت در حال تبدیل شدن به گزینه ای برای بسیاری از رفورده های SW می باشند. اندازه آنها نسبتا کوچک برای مقدار نور ارائه شده است این وسایل بسیار محبوب است. بسیاری از این وسایل جدید به خوبی طراحی شده اند، نگاهی شیک به هر آکواریوم اضافه می کنند و حتی شامل چراغ های قمری می شوند.