Macaws های محبوب که حیوانات خانگی را خسته کننده می کنند

این پرنده های قابل توجه برای رشد باید توجه و تحریک کنند

یکی از پرطرفدارترین پرندگان حیوانات، 17 نوع مختلف از ماکائو وجود دارد که هر کدام با نیازهای خاص و خواص خاص خودش دارند. چندین ماکارونی در معرض خطر هستند، که در میان جدی ترین گونه های در معرض خطرناک، سنبلچه، قرمز و آبی است.

اگرچه این پرندگان جذاب و پرطرفدار به عنوان حیوانات خانگی قابل فهم هستند اما تقاضا آنها را به صورت وحشی تهدید می کند. بسیاری از macaws به طور غیر قانونی در خانه های جنگل های محلی بارور شده اند و فروخته می شوند.

اکثر ماکو ها بزرگ هستند و نیاز به تعامل اجتماعی زیادی دارند. به عبارت دیگر، آنها حیوانات خانگی نگهداری می شوند. اما اگر شما با حیوان خانگی مناسب هستید که از مالک آن زمان سرمایه گذاری قابل توجهی را به بار می آورد، می تواند یک گزینه خوب باشد. در اینجا چند نوع مختلف از macaw وجود دارد، و هر یک از آنها کمی متفاوت است.