5 آمار در مورد لاک پشت های کشویی سرخ کرده

لاک پشت های لغزنده قرمز می توانند حیوانات خانگی بزرگ باشند، اما قبل از ساختن این بزرگ از تعهد، باید بدانید که چه چیزی را می گیرید. آن دسته از بچه های کوچک لاک پشت کوچک که برای فروش دیدن می کنند به لاک پشت های بزرگ، طولانی مدت و تا حدودی کثیف آب می شوند و شما باید برای اینکه چقدر فضا و تمیز کردن آنها نیاز دارید آماده شوید.