5 راه برای گرفتن سگ شما برای دوست داشتن دامپزشک

برای بازدید و سگ خود راحت تر از ویتامین D بروید

آیا سگ شما از دفتر دامپزشکان متنفر است؟ برای سگ ها ترس از دامپزشک ها وجود دارد . بسیاری از چیزهای ناخوشایندی که در طول بازدید از دامپزشک سگ شما اتفاق می افتد، زیاد است، بنابراین شگفت آور نیست که او آن را دوست ندارد. در طرف تلنگر، سگ های زیادی وجود دارد که کاملا دوست دارند به دامپزشک مراجعه کنند. آیا تا به حال تعجب چرا؟ در اینجا چند راه وجود دارد که شما می توانید سگ خود را برای دوست داشتن دامپزشک دریافت کنید.