غذاهای گربه خشک گربه

"نگه داشتن دانه" برای گربه های سالم

شواهد نشان می دهد که غذاهای گربه بسته بندی شده با ذرت، گندم و دیگر دانه ها به توسعه بیماری های خاص و شرایط در گربه ها، از جمله دیابت های مادرانه ، آلرژی و چاقی کمک می کند . وزن بیش از حد در گربه ها باعث شلاق دوگانه می شود، زیرا گربه های چربی مستعد ابتلا به آرتریت و دیابت هستند. گربه بعد از همه، گوشتخوار مجبور است و واقعا در غذا به کربوهیدرات نیاز ندارد.

چند تن از تولیدکنندگان مواد غذایی خوراکی گربه با شناسایی این روند، غذاهای گربه خشک را برای گربه های سالم تولید می کنند. در اینجا چندین غذای گربه بدون دانه وجود دارد.