Alternanthera reineckii '' roseafolia '' گیاه آب قرمز

نام مشترک: خاردار آب خالص
بومی به: منطقه آمازون جنوبی جنوبی
ارتفاع: 10 تا 20 اینچ
عرض: 4 تا 6 اینچ، بر اساس رشد برگ
نرخ رشد: آهسته
قرار دادن: به سمت پس زمینه
نیازهای نورپردازی: متوسط ​​تا زیاد (2-4 وات)
درجه حرارت: 75 تا 80.6 درجه
سختی: بهترین در آب نرم و کمی اسیدی است
دشواری: نسبتا آسان است

رنگ بنفش زیر برگ Alternanthera reineckii '' roseafolia '' کنتراست موثر بسیاری از گیاهان آکواریوم سبز در آکواریوم ، به ویژه هنگامی که در گروه کاشته می شود.

نور خوب برگ ها را قرمز می کند. بیشتر گونه های Alternanthera دشوار است برای رشد، اما این یکی نسبتا کم مورد نیاز است. آسان است که توسط جوانه ترمینال جوانه زده و کاشت آن در پایین گسترش یابد. این باعث می شود گیاه مادر نیز بیشتر شود زیرا شاخه های بیشتری تشکیل می شوند.

Alternanthera reineckii یکی از بسیاری از گیاهان زینتی است که در آکواریوم رشد می کنند، گیاهان آبزی گیاهانی هستند که برای زندگی در محیط های آبوهوا سازگار هستند. این گیاهان نیاز به انطباق خاصی برای زنده ماندن در آب و یا در سطح آب دارند. شایع ترین انطباق هوانشیما است، اما برگ های شناور و برگ های ریز محصور نیز شایع است. Alternanthera reineckii برای ماهی سرخ شده (ماهی نوزاد) عالی است تا از ماهی های تهاجمی پنهان شود، همچنین یک اکسیژننده است. با این حال، رنگ قرمز را در برگ یاد می گیرند، نشان دهنده این است که این گیاه نیاز به یک سیستم نورپردازی مناسب برای رشد و پرورش گیاه دارد.

Alternanthera reineckii آسان رشد گیاه ساقه است که در اکثر آکواریوم ها رشد می کند. گیاه به طور معمول به ارتفاع 10 تا 20 اینچ رشد می کند، حتی در شرایط نور بالا بلندتر است. عرض هر ساقه حدود 4 تا 6 اینچ، بر اساس رشد برگ است. برگ مستطیلی بیضوی به تخم مرغ است.

برای رسیدن به شاخه های قوی، بستر باید دارای غنی از مواد مغذی و شدت نور باشد.

سه تا پنج نمونه قوی می تواند برای زمینه پس زمینه برای کمک به لهجه سایه های گیاهان آکواریوم سبز استفاده شود. Alternanthera reineckii می تواند به خوبی در آب سخت و نرم خوب رشد کند، هر چند که نرم و کمی آب اسیدی بهترین است. دمای رشد مطلوب 75 تا 80.6 F می باشد، اگرچه می تواند در دما از 71.6 تا 82.4 F رشد کند. این می تواند دما را از 39.2 به 84 F برساند.

Alternanthera reineckii نیاز به نورپردازی متوسط ​​تا شدید (2 تا 4 وات / گال) دارد. در صورتی که در مخازن کم نور نگهداری شود، برگ های پایین تر تمایل به سقوط دارند. جدا کردن هر ساقه و گیاه به صورت جداگانه. این باعث رشد بهتر می شود و برگ های پایینی همچنان سبب رشد بیشتر گیاه آکواریوم می شوند.