Top 4 اسمز معکوس (RO) واحد های آب برای آکواریوم های دریایی

با استفاده از یک اسمز معکوس فرد، deionization، یا ترکیبی از واحد تصفیه آب RO / DI برای تمیز کردن منابع آب شیر قبل از استفاده در سیستم های تازه، سس یا آب شور، کیفیت آب بسیار عالی را فراهم می کند. این نوع فیلترها نیترات، فسفات و دیگر عناصر شیمیایی موجود در آب شیرین را حذف می کند که می تواند منجر به جلبک های دریایی و سایر مشکلات شود. اگر سطح آب آلوده زیادی داشته باشید، یک واحد اسمز معکوس با عملکرد بالا برای حداکثر فیلتراسیون توصیه می شود.