آموزش اسب خود را

مبانی آموزش اسب برای مبتدیان

آموزش اسب می تواند سرگرم کننده باشد، اما همچنین می تواند کاملا یک چالش باشد. برای مبتدی، احتمالا بهتر است ابتدا اسب جوان را به مربیان با تجربه تر ببریم. جوانان بیش از حد غیر قابل پیش بینی هستند و دانش، زمان بندی و مهارت برای موفقیت لازم است. اما واقعا ما اسب هایمان را آموزش می دهیم - حتی آموزش های گسترده ای هم - هر بار که ما با آنها ارتباط برقرار می کنیم. هنگامی که اسبی خود را به چیزی جدید یاد می دهید، به این معنی است که چیزی آموخته اید و بسیار سپاسگذار است. آنچه که اسب شما باید بدانید و آنچه شما باید بدانید برای آموزش اسب خود را بیاموزید. در اینجا ایده های آموزشی سرگرم کننده، آسان و ایمن برای صاحبان اسباب بازی برای اولین بار است.