ایمنی خودرو و گزینه های محدودیت برای سگ ها

اقدامات ایمنی سگ خودرو

رانندگی در جاده ها در هر روز خاص، غیر معمول نیست که سگ ها را از پنجره اتومبیل جدا نگه داریم، به طور آزادانه در اتومبیل ها، و گاهی اوقات حتی در دوران راننده ها، تکان می خورد. این بسیار حساس نیست که بدانند این شرایط امن نیستند، اما بسیاری از ما همچنان اجازه می دهیم سگ های ما در ماشین بدون راننده سوار شوند. چرا؟ بسیاری از مردم احساس می کنند که سگ خود را در حالت استراحت به شدت تحت تأثیر قرار می دهند. دیگران احساس می کنند که سگ های خود را از ماشین سواری لذت می برند، زیرا می توانند کارهایی مانند حلق آویز کردن سر خود را از پنجره انجام دهند. صرفنظر از این که چطور این سگها سگ را شاد می کنند، آنها بی تردید خطرناک هستند. به همین دلیل است:

سگ خود، خود و دیگران را به نفع خود بگذارید و او را مهار کنید. علاوه بر این، سگ خود را مجبور به مسافرت در صندلی جلو، حتی اگر محدود است. نگه داشتن سگ خود را محدود و در پشت، احتمال تصادف مربوط به حوادث را کاهش می دهد و سگ خود را در یک تصادف امن تر. با این حال، سفر اتومبیل برای سگ های محروم بدون خطر نیست. این فیلم ها از تست های تصادف را بررسی کنید تا ببینید چه اتفاقی با انواع مختلف محدودیت ها صورت می گیرد. بدیهی است که خطرناک ترین سفر بدون محدودیت است. بهترین شرط بندی این است که محدودیت حق را برای سگ خود پیدا کنید و شانس خود را برای بقا در تصادف ماشین افزایش دهید. و مهمتر از همه، درایو امن!

در اینجا انواع اصلی گزینه های مهار خودرو برای سگ ها می باشد: