5 سگ نوعی لانه زنبوری و جعبه

کلمات "قناری" و "جعبه" به طور کلی می توانند به طور متناوب استفاده شوند. از لحاظ فنی هر دوی آنها نوعی سرپناه و محصور برای یک سگ را نشان می دهند. اگر چه بعضی ها معتقدند قفس ها غیر انسانی هستند، حقیقت این است که آموزش و پرورش قاچاق یا مرغداری می تواند تاثیر مثبتی بر اطاعت و امنیت سگ خود داشته باشد و به انجام برخی از نیازهای اساسی کمک کند . بسیاری از سگ ها و سبک های جعبه برای استفاده عمومی در دسترس هستند، در حالی که دیگران برای سفر یا ورزش در فضای باز طراحی شده اند. یک سگ یا یک جعبه سگ را انتخاب کنید که سگ شما می تواند در حال ایستادن و چرخش باشد. برای حداکثر راحتی، یک سگ را انتخاب کنید که در لانه سگ یا جعبه سگ قرار دارد.