راه هایی برای نگه داشتن پرنده شما خوشحال

مراحل آسان به یک پرنده مبارک حیوان خانگی

آیا می دانستید که از نظر علمی اثبات شده است که برخی گونه های طوطی پیچیدگی عاطفی یک کودک 5 ساله دارند؟ نگه داشتن چنین موجودات هوشمند در شرایط حیوان خانگی خوشحال و راحت می تواند به عنوان یک شغل تمام وقت ظاهر شود، اما اگر شما اصول اولیه نیازهای پرنده خود را می دانید، می توانید مطمئن باشید که حیوان خانگی شما سالم و محتوا است. برای کشف بعضی از اسرارها به منظور اطمینان از اینکه پرنده شما هرگز برای مقابله با خستگی، افسردگی و یا عوارض جانبی ناخواسته آن را مطالعه نکرده اید، مطالعه کنید.