چگونه پرنده شما را دوست تر می کند

یکی از شکایت هایی که من از صاحبان پرندگان می شنوم این است که پرندگان آنها به اندازه کافی دوست نداشتند برای میل خود. چیزی که در این مورد است این است که اغلب در بخش مالک به جای پرنده مشکل است! خوشبختانه مقدار زیادی وجود دارد که می تواند برای کمک به شما و پرنده شما چشم به چشم شما را انجام دهد. به راهنمایی های زیر نگاهی بیاندازید و راه های آسانتری پیدا خواهید کرد که می توانید پرنده خود را متقاعد کنید که کمی نسبت به شما مفیدتر باشد. با صبر و شکیبایی، تمرین و بعضی اوقات، این احتمال وجود دارد که شما شاهد یک تغییر واقعی در شیوه دوستی که دوست دارید انتخاب کنید تا با شما ارتباط برقرار کنید.