میوه های مناسب برای پرندگان

بیشتر صاحبان پرنده از کارشناسان پرنده شنیده اند که انواع میوه های تازه می تواند بخش مهمی از رژیم غذایی دوستدار خود باشد. در حالی که این درست است، مهم است بدانیم که کدام میوه ها برای پرنده شما امن است و مواد مغذی ضروری را فراهم می کنند که می تواند حیوانات را سالم تر، قوی تر و شادتر کند.