چگونه برای غلبه بر ترس از اسب سواری

آیا شما مایل به سوار شدن بیش از شما هستید، از شرایط خاصی نظیر پیاده روی یا اجتناب از سواری در گروه ها به خاطر ترس اجتناب کنید؟ آیا شما از اسب ها ترسانده اید؟ تو تنها نیستی. یک تجربه بد و یا حتی بازی سناریو تجربه بد در سر خود را بارها و بارها می تواند به ترس از سواری منجر شود. این چیزی است که بسیاری از مردم با آن برخورد می کنند. و این ترس نه تنها "نشان دادن تحریک" است. ترس سواری، و یا به عنوان برخی از مردم آن را "از دست دادن عصب خود را" احساسات بسیار قوی است. این نیز دلهره آور است، همانطور که به اسب خود در میدان نگاه می کنید یا دوستان خود را می بینید و بدون شما لذت می برند.

سواری یک ورزش خطرناک است، بنابراین احتیاط منطقی است. با این حال، اگر شما احتیاط را تبدیل به یک ترس غیر منطقی کنید، وقت آن است که اقدام کنید.