7 نشانه سگ ممکن است بیت

چیزهایی که برای جلوگیری از نیش گربه ها دنبال می کنند

سگها می توانند برای هر کدام از دلایل تهاجمی - ترس، تسلط، امنیت اموال بدون توجه به دلیل تجاوز سگ ، زبان بدن یک سگ می تواند به شما اطلاع دهد که آیا او قصد دارد تا گاز بگیرد. دانستن آنچه که باید انجام شود می تواند به جلوگیری از نیش خوردن سگ کمک کند.