ابری آکواریوم آب

ابری آکواریوم آب و چه چیزی باید درباره آن انجام دهید

مسئله آب ابری می تواند یک پدیده غافلگیر کننده برای بسیاری از صاحبان آکواریوم باشد. متاسفانه، هیچ پاسخی برای اینکه چرا آب آکواریوم شما ابری است چرا که هیچ دلیل خاصی وجود ندارد. با این حال، بر اساس رنگ و شرایطی که در آن آب ابری ظاهر می شود، معمولا می توان به دو دلیل اصلی اشاره کرد.

آب سفید یا خاکستری

آب سبز

اکثریت قریب به اتفاق آب های ابری می تواند با تغییرات آب باران در هر بار 10 تا 15 درصد حل و فصل شود، گرده بسیار تمیز و استفاده از مواد غذایی با کیفیت خوب حل می شود.