Top 5 گونه پرنده قابل تعقیب به عنوان حیوانات خانگی

بنابراین، تصمیم گرفتید که یک پرنده را بخواهید. عالی! شما فقط هر پرنده را نمی خواهید - شما می خواهید یک پرنده ای است که هوشمند، جذاب و قابل آموزش است. شما می خواهید پرنده ای است که می توانید ترفندهای آن را یاد بگیرید! خوب، خبر خوب وجود دارد: همه پرندگان بسیار هوشمند هستند و همه می توانند ترفند تدریس شوند، بنابراین شما واقعا نمی توانید اشتباه کنید. با وجود این، چند گونه وجود دارد که به نظر می رسد به ویژه از آموزش فریب و اجرای دستورات سرگرم کننده لذت ببرند. این پرندگان به طور کلی درختان واقعی هستند و مخاطبان را دوست دارند، که آنها را برای یادگیری ترفندهای سرگرم کننده مناسب تر می کند. اطلاعات زیر را در مورد این طوطی های فریبنده زیر مشاهده کنید تا بیشتر بدانید که چه چیزی باعث پرورش آنها می شود.