یاد بگیرید اسب سوار شوید

شما نمیتوانید سوار یک وبسایت، کتاب یا ویدیو بشوید (در حقیقت، غیرقابل پیشبینی است). بهترین روش برای یادگیری اسب سواری با مربی یا مربی صالح است. یک مربی یا مربی می تواند قبل از اینکه خود را درگیر کند، عادت های بد را بدست آورد ، به شما توصیه می کند از اشتباهاتی که ممکن است انجام دهید، شما را تشویق می کنند و توصیه هایی را برای حفظ و حفظ راحتی شما ارائه می کنند. اما این راهنمایی ها به شما کمک می کند تا درک کنید چه چیزی را یاد خواهید گرفت زمانی که روی یک اسب هستید، آیا می خواهید یاد بگیرید که سوار انگلیسی یا غربی شوید. این چیزی است که شما باید برای یادگیری صحیح سوار اسب کنید.