حیوانات خانگی عجیب و غریب برای زندگی آپارتمان

پیدا کردن نوع مناسب حیوان خانگی هنگامی که شما در یک آپارتمان زندگی می کنند

از آنجا که بسیاری از حیوانات خانگی عجیب و غریب فشرده و آرام هستند (و لازم نیست برای پیاده روی)، آنها می توانند انتخاب خوبی برای آپارتمان باشد. با این حال همیشه موافقتنامه مستاجر یا صاحب خانه را بررسی کنید تا قبل از انتخاب حیوان خانگی عجیب و غریب برای زندگی آپارتمان، حیوانات خانگی مجاز شوند. اگر حیوانات خانگی معمولا مجاز نیستند، ممکن است بتوانید یک استثناء دریافت کنید، اما در صورتی که این مورد باشد، همیشه مجوز را به صورت کتبی دریافت کنید (هرگز سعی نکنید یک حیوان خانگی را به دزدکی بکشید!). هنگامی که همه چیز روشن است برای انتخاب یک حیوان خانگی عجیب و غریب، کشف آنچه که شما می خواهید در یک حیوان خانگی و نوع فضای شما. در اینجا کمی از تصمیم گیری در مورد آن کمک می کنیم.