اسطوره آکواریوم آب شیرین

آیا می خواهید یک آکواریوم دریایی؟ باور نمی کنید این اسطوره ها

از زمان آغاز به کار، با حفظ یک آکواریوم آب شور، به یک اکثریت قریب به اتفاق یک راز عجیب تبدیل شده است. در طول چند دهه گذشته، علم آکواریوم های آب شور توسط جهش و دامنه افزایش یافته است. علیرغم دانش جدید، بسیاری از اسطوره های قدیمی که در طول سالهای آزمایشی بوجود آمده اند، بعضی به عنوان واقعیت ها اعتراف می کنند. در اینجا برخی از اسطوره های محبوب ترین که هنوز در گردش هستند: